E-learning

“Bent u van plan e-learning een plek te geven voor de ontwikkeling van uw organisatie of medewerkers?”

Wat is e-learning?

E-learning is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (formeel en informeel). Het is gericht op het interactief overdragen van kennis en vaardigheden aan individuen of groepen (ongeacht plaats en tijd) met behulp van de mogelijkheden van ICT (in het bijzonder internettechnologie). E-learning heeft verschillende verschijningsvormen (bron: www.e-learning.nl).  

Wanneer gebruik je e-learning?

Waar voorheen face-to-face leren de meest gebruikte vorm van leren was, zie je dat met de toenemende digitalisering en beschikbaarheid van snel internet e-learning en blended learning inmiddels ook een belangrijke rol spelen. Online leren is tegenwoordig erg gebruikelijk.

E-learning is in te zetten voor verschillende toepassingen. E-learning kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor kennisoverdracht, het aanleren van vaardigheden of het verschaffen van inzicht. Tekst, plaatjes, video en animaties worden dan gebruikt om de cursist op de hoogte te brengen van de meest actuele kennis, de juiste werkwijze of om de cursist inzicht te verschaffen in een model of fenomeen. E-learning kan ook gebruikt worden als een compliance training, oefenprogramma, een simulatie of zelfs als een game.

E-learning is niet altijd de beste oplossing, soms is het verstandiger om te kiezen voor een andere vorm van leren of een mix-vorm van leren waarvan e-learning een onderdeel is (zie: blended learning).

Hoe ontwikkel je e-learning?

E-learning ontwikkel je in een Learning Management System (LMS) of met een authoring tool. Het ontwikkelen in een LMS is vaak laagdrempelig en een authoring tool stelt e-learning ontwikkelaars in staat om professionele, aantrekkelijke en interactieve e-learning modules te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van e-learning kun je gebruik maken van een verscheidenheid aan multimedia, teksten, toetsvragen, animaties, simulaties, sociale media, enz.

Er zijn verschillende authoring tools om e-learning mee te ontwikkelen. Het hangt af van de vorm, inhoud en het doel voor welk pakket je kiest. Adobe, articulate, lectora, gomo en smartbuilder zijn bekende en gevestigde namen maar er zijn er nog veel meer. Adobe en articulate worden voornamelijk gebruikt voor een snelle (‘rapid’) ontwikkeling van e-learning. Lectora, gomo en smartbuilder zijn, in combinatie met multimediaprogramma’s, zeer uitgebreide pakketten. Er zijn ook ‘lichtere’ programma’s waarmee je e-learning kunt ontwikkelen, hiermee kan BLEARN u ook ondersteunen. Bij de ontwikkeling van e-learning dien je ook verschillende richtlijnen toe te passen om de effectiviteit te verhogen. De richtlijnen van Clark & Mayer en Allen zijn hiervan goede voorbeelden.

Werken met een ontwerpmodel?

Bij het ontwikkelen van e-learning is het verstandig om te werken vanuit een ontwerpmodel. Je schrijft een ontwerp waarin in ieder geval de opleidingsnoodzaak, de doelgroep, de leerdoelen, de toetsing en de evaluatie beschreven worden. Daarnaast schrijf je een plan van aanpak waarin alle aspecten van het ontwikkeltraject beschreven worden. Hieronder ziet u een ontwerpmodel dat BLEARN hanteert bij het ontwerpen en ontwikkelen van e-learning modules.

Met welke authoring tools werk ik?

Het korte antwoord op deze vraag is; met alle authoring tools die nodig zijn! Ik maak me nieuwe tools ontzettend snel eigen.

Daarnaast heb ik ervaring met 50+ LMS, LXP en de CMS’en die daar vaak bij gebruikt worden.

Met onderstaande authoring tools heb ik in elk geval al veel ervaring:

 • Articulate 360 (storyline en rise)
 • Lectora (online, inspire en publisher)
 • Adobe Captivate
 • TTS producer (performance suite)
 • H5P

Gebruik je ook AI voor e-learning?

Ik loop graag voorop in mijn vakgebied en daarom heb ik mij sinds de opkomst van generatieve AI gespecialiseerd in de ondersteuning van diverse AI tools hierbij. Waaronder, maar niet uitsluitend, onderstaande lijst die elke dag groeit:

 • ChatGPT (pro-versie)
 • Copilot
 • Bing Chat
 • Google Bard
 • Perplexity
 • Canva
 • Dall-E
 • Midjourney
 • H5P
 • WordPress (o.a. Divi)
 • Heygen
 • Elevenlabs
 • Studio D-ID
 • Colossyan
 • Runway

E-learning inzetten in de organisatie?

E-learning die BLEARN ontwikkelt, wordt in principe online aangeboden. U kunt deze modules op uw computer, laptop, smartphone of tablet gebruiken.

Tegenwoordig wordt voor de verspreiding van e-learning meestal gebruik gemaakt van een learning management systeem (LMS) of learning expierence systeem (LXP). Er zijn verschillende systemen; van simpel tot geavanceerd en van gratis tot peperduur! In een LMS/LXP zijn verschillende rollen beschikbaar om het leren in de organisatie te faciliteren; deelnemer, trainer en beheerder. Hierbij kan BLEARN u ondersteunen!

Voorbeelden zien?

Via het plaatje hiernaast kunt u doorklikken naar een voorbeeld uit mijn portfolio. Mocht u (meer) recente voorbeelden willen zien, dan kunt u contact opnemen en bijvoorbeeld een afspraak inplannen. Als u wilt weten hoe e-learning in uw organisatie een plek kan krijgen en of u daarvoor de juiste middelen (al) in huis heeft, kunt u vanzelfsprekend ook een gesprek inplannen.

Meer weten?

Als u nog meer wilt weten over mijn aanpak of u wilt een afspraak maken, neem dan gerust contact op.

Bekijk een voorbeeld van een e-learning module.

Het ADDIE-ontwerpmodel (klik op de hotspots voor meer informatie).