Referenties

Op deze pagina leest u de ervaringen van een paar van mijn opdrachtgevers over onze samenwerking.

Al 3 jaar liep ik met het idee mijn opleiding te laten ondersteunen door een online leeromgeving en ook een deel geheel online blended aan te bieden.
 
Bij het schrijven van de opzet, kwam ik er al snel achter dat ik veel kennis miste over de technische mogelijkheden en de manier waarop je klassikale lessen kan omzetten naar blended learning. In Joep vond ik de perfecte mede-ontwikkelaar. Joep is onderwijskundig goed onderlegd en heeft uitgebreide kennis van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs, kan goed luisteren en brengt de wensen snel en helder in kaart.
 
Hij werkt precies en nauwkeurig en reageert snel en accuraat. Ook heeft hij een enorme flexibiliteit in het meedenken binnen de mogelijkheden van een kleinere privé onderwijsinstelling. Ons project is geheel binnen de tijdplanning uitgevoerd.
 
Het was fijn en goed om samen te werken. Ik had nooit verwacht dat ik zo’n mooie, volle, rijke, leuke en interessante online blended opleiding zou kunnen maken. Dankzij de goede en heldere begeleiding van Joep!

Femke van den Heuvel

Eigenaar en docent, VIP Health & Nutrition

Ik heb een fijne samenwerking met jou (gehad) en kijk uit naar een nieuw jaar met goede samenwerking en succesvolle interventies. Dank voor je bijdrage en je energie!

Marc Jansen

Adviseur informatiemanagement en digicoach, ROC Nijmegen

Cursisten bij de Betonvereniging hebben niet allemaal dezelfde basiskennis. Dat zien we terug in de verschillende slagingspercentages. Bij toeval kwam ik zo’n twee jaar geleden de term blended learning tegen. Het leek mij een goede mogelijkheid om wat te doen aan die ongelijke start van onze cursisten.
 
Een bevriende opleider adviseerde mij eens met Joep Nijland te gaan praten. Dat bleek een gouden tip! Samen bereidden we een inspiratiesessie voor met een aantal van onze docenten. Met als casus onze cursus Basiskennis Beton Technologie verkenden we de mogelijkheden om deze cursus te verrijken met allerhande lesmethoden, videomateriaal en digitale instructies. Gaande het vervolgtraject hebben we ook onderzocht welke online leeromgevingen geschikt zouden kunnen zijn voor ons aanbod aan opleidingen. Dat alles heeft mij geleerd dat er ook bij cursorisch onderwijs vele wegen zijn die naar Rome leiden.
 
Uiteindelijk durfden we het aan om afgelopen najaar (2018) een blended versie van onze cursus te draaien, gelijktijdig op drie locaties en met evenzovele docenten. Die docenten moesten natuurlijk eerst nog door Joep worden getraind, opdat alle cursisten dezelfde kans zouden krijgen. Daartoe verzorgde Joep vlak voor de start van de cursus nog een gezamenlijke training, waarna iedereen enthousiast aan de slag ging. Joep heeft het gehele proces op een prettige en proactieve manier begeleid.

Henk Wapperom

Programmamanager opleidingen en cursussen, Betonvereniging

Very nice we joined forces again and great to see how you continue developing yourself as professional! I am very satisfied with the end result and how you guided us through the process. All the best and we’ll meet again.

Marcel Zegers

HR-manager, HAVI Logistics B.V.

Als opleidingscoördinator van FrieslandCampina Domo Borculo hecht ik veel waarde aan de effectiviteit van leren. Het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een leerinterventie is het bepalen van de leerdoelen en de analyse van de doelgroep. Dit dient als basis voor het bepalen van de inhoud en de evaluatie van de training. Ik hanteer het standpunt dat voor elke leerinterventie de ontwerpfase een stap is die niet kan worden overgeslagen.
 
M.b.t. het ontwikkelen van e-learning modules voor FrieslandCampina hanteert Joep dezelfde principes. Vanuit het ADDIE model werkt Joep toe naar het eindproduct. Hierdoor is Joep in staat om kwalitatieve e-learning modules te ontwikkelen. E-learning en geen e-reading, gericht op leerdoelen en afgestemd op de doelgroep. Joep is geïnteresseerd in het vakgebied HRD en hij houdt zich goed op de hoogte van ontwikkelingen. Joep staat open voor het geven en ontvangen van feedback en is professioneel in de communicatie. Hierdoor is Joep in staat om met veel mensen samen te werken.

Johan te Morsche

Opleidingscoördinator, FrieslandCampina Domo Borculo

Ik heb Joep leren kennen tijdens een opdracht bij MBO Utrecht (2015-2017), waar ik projectleider HKS (Herziene Kwalificatiestructuur) was en Joep projectleider Onderwijs en ICT (implementatie nieuwe ELO).
 
Met Joep is het prettig samenwerken. Joep is onderwijskundig goed onderlegd en heeft uitgebreide kennis van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. De afstemming tussen onderwijs en ICT loopt daardoor soepel. Verder is Joep enthousiast en weet mensen goed te betrekken en te inspireren.
 
De implementatie van een ELO is over het algemeen een meerjarenproject. Joep houdt hierbij de focus op het doel, sluit aan bij waar de verschillende teams staan en ondersteunt met raad en daad. Kortom, MBO Utrecht heeft met Joep een paar flinke stappen voorwaarts gezet op het gebied van onderwijs en ICT. Joep, bedankt voor de samenwerking en veel succes verder!!

Judith Raaphorst

Onderwijskundige, ZZP'er

Ik heb met Joep Nijland samengewerkt in een project waarbij een e-learning van FrieslandCampina in 11 verschillende talen opgeleverd moest worden. Een maandenlang traject van maken, testen en aanpassen in verschillende stadia. Bovendien voor een deel in lastige talen, zoals Chinees, Thais en Vietnamees.
 
Joep had het proces echter goed onder controle. Regelmatig stuurde hij een overzicht in welk stadium de verschillende taalversies zich bevonden. Technische problemen werden effectief opgelost, al dan niet door rechtstreeks met het vertaalbureau te schakelen. Joep was meestal snel beschikbaar, zo nodig in de avonduren. In combinatie met zijn prettige karakter, vond ik de samenwerking zeer geslaagd. Inmiddels is Joep al weer bezig met onze volgende e-learning!

Maarten de Jong

Jurist, FrieslandCampina

Joep, een groot compliment voor het neerzetten van het LMS en de e-learning modules samen met het projectteam. Graag wil ik je onderstaand bericht meedelen dat we zojuist met alle medewerkers van HAVI gedeeld hebben:

“Hoi allemaal, goed nieuws! Vandaag tijdens de [klant X] audit hebben we een score behaald van 98,81%, waar het minimum om te slagen 85% is. We kregen complimenten over de nieuwe e-learning modules en het LMS welke we hebben geïmplementeerd en de kennis die we hebben over de [klant X] audit guidelines. We zitten volgens de auditor bij de top 5% bedrijven waar hij ooit is geweest. Een groot compliment aan het team en iedereen die heeft bijgedragen. In de voorbereiding op de audit maar vooral elke dag in de service die we leveren aan [klant X].”

Michiel Degen

Operations Manager Logistics, HAVI

Wij hebben Joep leren kennen als een enthousiaste en betrokken trainer tijdens een project binnen onze hogeschool, Van Hall Larenstein. Dit project betrof de migratie van de online leeromgeving Blackboard Learn naar een nieuwe en eigentijdse leeromgeving gebaseerd op Moodle, namelijk Moodlerooms. Joep heeft hierbij een training verzorgd voor verschillende groepen docenten, waarin de basisvaardigheden van het werken met de nieuwe leeromgeving op een interactieve en toegankelijke manier werden behandeld.
 
In een relatief korte tijd hebben we intensief contact gehad, waarbij Joep open stond voor een gezamenlijke voorbereiding van de trainingen. Flexibiliteit en adequate en snelle responses in de communicatie hebben ervoor gezorgd dat dit soepel is verlopen.
 
Joep heeft hierbij laten zien maatwerk te kunnen leveren, zodat de training goed aansloot bij de specifieke leeromgeving van Van Hall Larenstein, maar ook bij de werkwijze van het projectteam. De gedegen voorbereiding van Joep en de tussentijdse feedbackmomenten hebben ertoe geleid dat de training zijn vruchten heeft afgeworpen: zowel de docenten als het projectteam waren enthousiast over de manier waarop de training is verlopen.
 
Joep, bedankt voor de fijne samenwerking en we wensen je veel succes met toekomstige opdrachten!

Elise Hebbink

Onderwijs & ICT (namens het projectteam LMS), Hogeschool van Hall Larenstein

In de periode 2015-2017 heeft Joep als projectleider onderwijs en ICT projecten uitgevoerd bij MBO Utrecht. In die functie heb ik met Joep prettig samengewerkt.
 
Joep heeft als eerste een grote klus geklaard door drie generieke blended keuzedelen te ontwikkelen binnen de elektronische leeromgeving die nog moest worden geïmplementeerd in de organisatie. Na deze eerste opdracht was dat de volgende klus, het implementeren van de ELO.
 
In de werkgroep ELO heb ik met Joep een jaar samengewerkt en hebben we samen tweemaal gepresenteerd op een conferentie; de Onderwijsdagen in 2015 en het Consortium voor Innovatie in 2016. Joep is een harde werker, duidelijk in de communicatie, rap met het beantwoorden van de mail en fris in zijn ideeën.

Astrid Schat

Projectleider onderwijsontwikkeling Utrechtse Zorgacademie, MBO Utrecht

Joep heeft voor ons een leerzame workshop “Office 365” verzorgd. Dit deed hij na eerst goed onze wensen en beginsituatie in kaart te brengen. Daardoor werd het echt een workshop op maat met ruimte voor vragen, eigen inbreng en differentiatie. Hij heeft kennis van, en ervaring met, het MBO en kon daardoor goed meedenken en anticiperen op onze vragen en belangen. Joep is makkelijk benaderbaar en het overleg voorafgaand aan onze workshop was erg prettig.

Marije Hoek-Kemna

Adviseur ICT in het onderwijs, ROC van Twente

Ik heb mogen samenwerken met Joep bij FrieslandCampina Domo Borculo. Joep is een fijne collega, een echte teamplayer die met veel enthousiasme en overtuiging projecten opstart en afrond. Joep is sterk in zijn communicatie en weet op de juiste momenten met adviezen en tips te komen zodat uiteindelijk doelen worden behaald en groepsleden het beste uit zichzelf halen.
 
In Borculo heeft Joep een aantal e-learning modules gebouwd waaraan kwaliteit altijd is terug te zien en tevens voldoende en de juiste didactische werkvormen worden gebruikt. Joep heeft verstand van opleidingskunde en weet de opleidingskundige rol in dagelijkse gang van zaken goed weg te zetten. Kortom een prettige, bevlogen collega met oog voor kwaliteit en veel kennis over zijn vakgebied!

Marjolein Eenink

HR medewerker, FrieslandCampina Domo Borculo

Samenwerken met Joep:
Ik heb Joep leren kennen als een heel fijne collega. Het was een leuke ervaring voor mij om met hem te mogen werken. Joep kwam op mij over als iemand met veel kennis over hoe je iemand moet opleiden, en doet dat op een manier die mij erg heeft aangesproken. Joep, heeft de eigenschap om op een leuke manier zijn kennis over te dragen en ik kon altijd bij hem terecht voor al mijn vragen.

Henk Klein Haneveld

Mentor, Afdeling verpakking