Blended learning

“Wilt u een effectief en aantrekkelijk (online) blended leertraject ontwikkelen?”

Wat is blended learning?

Er zijn vele definities van blended learning. In elk van deze definities wordt duidelijk dat het gaat om een (ideale) mix-vorm van leren waarin zowel elektronische als traditionele vormen van leren een plek krijgen. Blended learning krijgt vaak pas betekenis als je er als team zelf invulling aangeeft.

Drie componenten?

Voor het gemak gebruiken we bij de uitleg van blended learning drie componenten. Deze drie componenten mogen niet los van elkaar gezien worden, ze dienen elkaar te versterken:

* C-leren
Contactleren; training en coaching. Dit is een formele manier van leren. Een trainer of coach werkt met een groep of individu aan een set leerdoelen.

* E-leren
Elektronisch leren; e-learning. Denk aan leren via smartphone of tablet, simulaties, e-learning modules, gaming, animaties, elektronische leeromgevingen, online bestanden delen/bekijken, performance support, enz.

* W-leren
Werkplekleren; leren van en met elkaar. Denk aan werkplekopdrachten, intervisie, mentoring, het meester-gezelprincipe, werkoverleg, ‘afkijken’ en bijvoorbeeld stage lopen.

Wanneer gebruik je blended learning?

Blended learning zet je in als het voor het leren of de deelnemer beter is om verschillende leervormen aan te bieden. Bij een juiste inzet kan van de meerwaardes van de verschillende leervormen geprofiteerd worden in het leerproces. Het is een vorm van leren die goed op de doelgroep en organisatie afgestemd dient te worden.

Blended learning in het onderwijs?

Blended learning kan voor elke doelgroep worden ingezet. In het MBO/HBO/WO wordt blended learning ook steeds meer de norm. Hier kan BLEARN u ook bij ondersteunen. Wij hebben inmiddels voor verschillende onderwijsinstellingen blended onderwijs ontwikkeld.

Hoe ontwikkel je een blended leertraject?

Net als bij e-learning maak je gebruik van een ontwerpmodel en ontwikkelstappen (zie de pagina e-learning). Verder dien je rekening te houden met onderstaande stappen (bron: Karline Timmermans):

 1. Wat is de leerbehoefte?
  In gesprek met de deelnemer, afdeling, leidinggevende. Gebruik of ontwikkel eventueel een functieprofiel en/of een kwalificatieprofiel.
 2. Indelen van de bestaande leerinterventies in onderdelen.
  Feedback en toetsing moeten ook een plek krijgen.
 3. Nagaan waar het inzetten van e-learning zinvol is.
  Rekening houden met eisen, tijdspad, kosten en de deelnemers.
 4. Koppelen van e-learning activiteiten met klassikale bijeenkomsten en werkplekleren.
  Laat de verschillende vormen van leren goed op elkaar aansluiten, laat ze elkaar aanvullen.
 5. Maak een blauwdruk van het blended leertraject.
  Worden alle doelen bereikt? Voldoet de deelnemer na het volgen van het leertraject aan het kwalificatieprofiel?
 6. Kleine proefdraai.
  Test het leertraject en doe waar nodig bijstelling.
 7. Voer het blended leertraject in.
  Zorg dat de deelnemers tijdens het leertraject geholpen (kunnen) worden door de leidinggevende, een mentor of coach.
 8. Blijf evalueren of het goed werkt en vier het (goede) resultaat!
  Evalueer op verschillende niveaus of het leertraject meerwaarde heeft en waar er mogelijkheid tot verbetering is.

Wilt u meer weten?

Als u nog meer wilt weten over mijn aanpak of u wilt een afspraak, neem dan gerust contact op. U kunt op deze pagina ook een voorbeeld bekijken.

Bekijk een voorbeeldproject

Bekijk hierboven een voorbeeld van een projectaanpak