Nieuwe opdracht in de voedingsmiddelenindustrie!

Na het afronden van mijn tweede opdracht als zelfstandig opleidingskundige hoefde ik niet lang (lees: niet) stil te zitten. Het bedrijf waarvoor ik het blended leertraject ‘Aan de slag met veiligheid!’ heb ontwikkeld wil ook voor het onderwerp ‘Voedselveiligheid in de praktijk’ een blended leertraject. Kortom er volgde een periode van offertes schrijven en onderhandelen. Nadat we overeenstemming hadden bereikt konden we aan de slag! Met een geheel nieuw onderwerp en nieuwe inhoudsdeskundigen maar met dezelfde werkwijze als tijdens mijn vorige opdracht.

Voor een toelichting op die werkwijze en het blended leertraject van mijn vorige opdracht verwijs ik u naar mijn vorige nieuwsbericht. In dit nieuwsbericht beschrijf ik wel het algemene opleidingsdoel en doel (voor de organisatie) van het leertraject. Ook geef ik een inkijk in de onderwerpen die in het leertraject behandeld worden (zie plaatje).

Het algemene opleidingsdoel van het leertraject is:
Medewerkers zijn op de hoogte van IFT (Infant, Follow-up and Toddler) richtlijnen en handelen daar naar. Van belang is dat elke medewerker de voedselveiligheidsrisico’s van zijn werkplek kan beschrijven. Hij kan alternatieven bedenken om deze voedselveiligheidsrisico’s te beheersen.

Het doel van het leertraject voor de organisatie is:
Medewerkers zijn zich bewust van mogelijke gevaren op het gebied van voedselveiligheid en nemen tijdens hun werk alleen aanvaardbare risico’s. Dit resulteert in een:
– FTR (First Time Right) ≥92%;
– Aantal klachten per week ≤2;
– Faalkosten <*K per week;
– OEE (Overall Equipment Effectiveness) ≥70%= norm per installatie
Tegemoetkomen aan de beleidspijler van FrieslandCampina Domo, namelijk: ’Voedselveiligheid’

Hieronder kon je een overzicht van de onderwerpen in het leertraject zien: