Trainingen Moodle van Hall Larenstein

Opdrachtgever

Blackboard Open LMS / Van Hall Larenstein

Oplossing

In Velp en Leeuwarden heb ik 8 trainingen gegeven aan docenten van Van Hall Larenstein in het gebruik van de nieuwe leeromgeving Moodle. Het ging om docenten van één van de drie domeinen die als eerste overgingen op de nieuwe leeromgeving. Hieronder lees je meer over de opzet en inhoud van de training.

Update 2019: nog 12 trainingen gegeven.

Vraag

Trainingen voor docenten in het (didactisch/blended) gebruik van Moodle (Blackboard Open LMS)

Resultaat

De trainingen zijn goed verlopen. In 2019 ga ik opnieuw voor Van Hall Larenstein aan de slag!

Update 2019: nog 12 trainingen gegeven.

Wij hebben Joep leren kennen als een enthousiaste en betrokken trainer tijdens een project binnen onze hogeschool, Van Hall Larenstein. Dit project betrof de migratie van de online leeromgeving Blackboard Learn naar een nieuwe en eigentijdse leeromgeving gebaseerd op Moodle, namelijk Moodlerooms. Joep heeft hierbij een training verzorgd voor verschillende groepen docenten, waarin de basisvaardigheden van het werken met de nieuwe leeromgeving op een interactieve en toegankelijke manier werden behandeld.
 
In een relatief korte tijd hebben we intensief contact gehad, waarbij Joep open stond voor een gezamenlijke voorbereiding van de trainingen. Flexibiliteit en adequate en snelle responses in de communicatie hebben ervoor gezorgd dat dit soepel is verlopen.
 
Joep heeft hierbij laten zien maatwerk te kunnen leveren, zodat de training goed aansloot bij de specifieke leeromgeving van Van Hall Larenstein, maar ook bij de werkwijze van het projectteam. De gedegen voorbereiding van Joep en de tussentijdse feedbackmomenten hebben ertoe geleid dat de training zijn vruchten heeft afgeworpen: zowel de docenten als het projectteam waren enthousiast over de manier waarop de training is verlopen.
 
Joep, bedankt voor de fijne samenwerking en we wensen je veel succes met toekomstige opdrachten!

Elise Hebbink

Onderwijs & ICT (namens het projectteam LMS), Hogeschool van Hall Larenstein

Opzet training

Tijdens deze training leren de deelnemers werken met de basisfuncties van Moodle. De training is opgedeeld in vijf delen:

  1. Introductie
  2. Wat is Moodle?
  3. Course ontwikkelen en publiceren
  4. Assignments en quizzes maken, publiceren en nakijken
  5. Tijd over? Gevorderde functies

De training gaat uit van een aanpak die de deelnemers in staat stelt eerst te leren werken met de basisfuncties, waarna ze later, als ze voldoende basiskennis en vertrouwen hebben opgedaan, gevorderde functies van Moodle kunnen gaan inzetten.

Doel: na de training zijn de deelnemers in staat om met de basisfuncties Moodle het digitaal werken en leren van hun studenten te faciliteren.

De Moodle experts (e-coaches) begeleiden hen na de training verder op de werkplek en tijdens een vervolgtraining. Daarnaast zal er een e-learning module beschikbaar worden gesteld voor veel gestelde vragen en instructie.