Office 365 training ROC van Twente

Opdrachtgever

ROC van Twente (team ICT in het onderwijs)

Oplossing

Het eerste gedeelte van de training stond in het teken van het werken met Office 365 in algemene zin (Outlook, OneDrive, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint, apps). De standaard functionaliteiten zijn bekeken en handige toepassingen zijn getoond en geoefend door de deelnemers. Hiervoor heb ik handleidingen en opdrachten geschreven.

Het tweede deel van de training had vooral als doel een inkijk te krijgen in mogelijkheden van Office 365 voor het onderwijs en het team ‘ICT in het onderwijs’. Denk aan de apps Teams, Forms en Sway. Ook hiervoor heb ik handleidingen en opdrachten geschreven.

Vraag

Ontwikkel een training Office 365 op maat voor het team ‘ICT in het onderwijs’. Zorg ervoor dat de adviseurs en teamleider na afloop in ieder geval met de ‘standaard’ functionaliteiten van Office 365 hebben geoefend en enkele tips/tricks kennen. Besteed daarnaast in de training aandacht aan de educatieve mogelijkheden die Office 365 biedt. Zorg in de gehele training voor activerende werkvormen en sluit de training af met een opdracht die elk teamlid zal uitwerken voor een volgende (werk)sessie.

Resultaat

Zie mijn slides hieronder. De adviseurs ICT in het onderwijs van ROC van Twente hebben ook een referentie voor mij geschreven, die zie je ook hieronder.

Joep heeft voor ons een leerzame workshop “Office 365” verzorgd. Dit deed hij na eerst goed onze wensen en beginsituatie in kaart te brengen. Daardoor werd het echt een workshop op maat met ruimte voor vragen, eigen inbreng en differentiatie. Hij heeft kennis van, en ervaring met, het MBO en kon daardoor goed meedenken en anticiperen op onze vragen en belangen. Joep is makkelijk benaderbaar en het overleg voorafgaand aan onze workshop was erg prettig.

Marije Hoek-Kemna

Adviseur ICT in het onderwijs, ROC van Twente