Lightning talk Dè Onderwijsdagen

Opdrachtgever

MBO Utrecht

Oplossing

Tijdens de sessie hebben we het publiek meegenomen naar de afgelopen 6 maand waarin we het voor elkaar hebben gekregen om een relatief groot project m.b.t. leren en ict te realiseren binnen MBO Utrecht. Het project bestond eruit een nieuwe Elektronische LeerOmgeving (ELO) uit te zoeken, deze in te richten en daarin vervolgens 4 generieke blended keuzedelen te ontwikkelen met een multidisciplinair team.

Vraag

Dinsdag 11 november 2015 heb ik voor mijn huidige opdrachtgever MBO Utrecht samen met collega Astrid Schat (van MBO Utrecht) een lightning talk gegeven tijdens de onderwijsbeurs ‘Dè Onderwijsdagen’ (www.deonderwijsdagen.nl) in het WTC te Rotterdam. De titel van de sessie was ‘Keuzedelen: any place, any time’.

Tijdens de sessie hebben we het publiek meegenomen naar de afgelopen 6 maand waarin we het voor elkaar hebben gekregen om een relatief groot project m.b.t. leren en ict te realiseren binnen MBO Utrecht. Het project bestond eruit een nieuwe Elektronische LeerOmgeving (ELO) uit te zoeken, deze in te richten en daarin vervolgens 4 generieke blended keuzedelen te ontwikkelen met een multidisciplinair team. 

Resultaat

Het voert te ver om het project uitvoerig te beschrijven maar de uitgangspunten van het project zijn als volgt:

– kwalificatiedossiers (de keuzedelen worden vanuit kwalificatiedossiers ontwikkeld waarbij er voor elk werkproces en examinering aandacht is)
– online (de keuzedelen dienen any place, any time en any device door de studenten en docenten benaderd te kunnen worden in de nieuwe ELO #OnderwijsOnline)
– generiek (door de keuzedelen generiek te ontwikkelen werken we efficiënt en vooruitstrevend als organisatie)
– inspirerend (de keuzedelen inspireren het docententeam in het gebruik van de nieuwe ELO en blended learning)
– context en differentiatie (de keuzedelen zijn generiek maar academies/opleidingen blijven ruimte houden om er een eigen kleur en smaak van de beroepscontext aan te geven)
– multidisciplinair team (verschillende academies/opleidingen leveren minimaal 1 docent die meehelpt aan het ontwerp en de ontwikkeling van de keuzedelen)

De sessie is goed verlopen en de zaal was zeer goed gevuld. Er was ruimte voor interactie (stellingen) en het publiek kon naderhand vragen stellen.

Ik heb Joep leren kennen tijdens een opdracht bij MBO Utrecht (2015-2017), waar ik projectleider HKS (Herziene Kwalificatiestructuur) was en Joep projectleider Onderwijs en ICT (implementatie nieuwe ELO).
 
Met Joep is het prettig samenwerken. Joep is onderwijskundig goed onderlegd en heeft uitgebreide kennis van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. De afstemming tussen onderwijs en ICT loopt daardoor soepel. Verder is Joep enthousiast en weet mensen goed te betrekken en te inspireren.
 
De implementatie van een ELO is over het algemeen een meerjarenproject. Joep houdt hierbij de focus op het doel, sluit aan bij waar de verschillende teams staan en ondersteunt met raad en daad. Kortom, MBO Utrecht heeft met Joep een paar flinke stappen voorwaarts gezet op het gebied van onderwijs en ICT. Joep, bedankt voor de samenwerking en veel succes verder!!

Judith Raaphorst

Onderwijskundige, ZZP'er

In de periode 2015-2017 heeft Joep als projectleider onderwijs en ICT projecten uitgevoerd bij MBO Utrecht. In die functie heb ik met Joep prettig samengewerkt.
 
Joep heeft als eerste een grote klus geklaard door drie generieke blended keuzedelen te ontwikkelen binnen de elektronische leeromgeving die nog moest worden geïmplementeerd in de organisatie. Na deze eerste opdracht was dat de volgende klus, het implementeren van de ELO.
 
In de werkgroep ELO heb ik met Joep een jaar samengewerkt en hebben we samen tweemaal gepresenteerd op een conferentie; de Onderwijsdagen in 2015 en het Consortium voor Innovatie in 2016. Joep is een harde werker, duidelijk in de communicatie, rap met het beantwoorden van de mail en fris in zijn ideeën.

Astrid Schat

Projectleider onderwijsontwikkeling Utrechtse Zorgacademie, MBO Utrecht

Hieronder lees je de tekst welke in de programmagids van Dè Onderwijsdagen stond:

“MBO Utrecht grijpt de Invoering herziening kwalificatiestructuur aan voor een verdere verdieping van de kernwaarden ‘persoonlijk’, ‘ondernemend’ en ‘ambitieus’. Al haar studenten krijgen hiervoor vier generieke keuzedelen aangeboden die direct zijn gekoppeld aan deze kernwaarden. Deze keuzedelen zijn generiek ontwikkeld door een multidisciplinair team. Daarbij geldt het uitgangspunt dat ze inspireren in het gebruik van blended learning. De keuzedelen kunnen dan ook ‘any place’ en ‘any time’ aangeboden worden. In deze sessie delen Marianne Toussaint, Joep Nijland en Astrid Schat, allen van MBO Utrecht, hun ervaringen met dit project respectievelijk vanuit een beleidsmatig-, onderwijsontwikkel- en gebruikersperspectief.”
Bron: https://m.twoppy.com/OWD2015/performance/joep-nijland-marianne-toussaint-en-astrid-schat-5/shows/423490/