Vandaag ben ik op de leerdag over veranderkunde en ICT geweest. Deze leerdag stond volledig in het teken van de veranderkundige opgave bij het inzetten van ICT om het onderwijs te verbeteren. We hebben stilgestaan bij veranderkundige principes en de invloed op jezelf, collega’s, school en bestuur. Verder zijn onderwerpen als ‘Van visie/plan naar implementatie’ en ‘Reflecteren op de eigen rol in het veranderproces’ aan bod gekomen. Het ging er dan om hierin effectiever te worden. De dag werd georganiseerd door de PO-raad, Kennisnet en Sivon.

Op 22 november is er ook nog een ‘werkdag’ waarin we aan de slag gaan met het verbinden van de vraagstukken rondom leermiddelen/leeromgevingen, ict-infrastructuur en informatiebeveiliging en privacy aan een veranderstrategie.

Voorafgaand aan deze leer- werkdag heb ik een intakegesprek gehad met Paul Crone van Kennisnet. Dat was al een leuke start! Ook aan de locaties zal het niet liggen, vandaag in de prachtige Beekse Bergen en de volgende keer naar Dierentuin Amersfoort.

Vragen die ik heb meegenomen vanuit mijn werk als leerkracht en ICT-coördinator in het PO:

– Hoe zorgen we ervoor dat ‘ICT’ (zoveel mogelijk) wordt aangeschaft als middel en ingezet met het doel om het leren effectiever, efficiënter en aantrekkelijker te maken?
– Hoe ga je om met de diversiteit tussen leerkrachten bij de inzet van ICT in de klas? Los van het feit of de ICT die wordt ingezet, wordt gebruikt om kinderen er beter door te laten leren.
– Hoe ga je om met de uitdagingen/bedreigingen van cloud werken?

 

Vragen die ik heb meegenomen vanuit mijn werk als ondernemer voor één van mijn opdrachtgevers in het MBO:

– Hoe zorg je ervoor een (herkenbare en laagdrempelige) spil/brug te zijn tussen de onderwijsteams en ICT?
– Móét iedereen in een instelling/bestuur gebruikmaken van hetzelfde aanbod van (onderwijs)applicaties?
– Hoe toon je aan dat medewerkers/docenten aantoonbaar ICT-geletterd zijn?