E-learning ‘Introduction to Privacy’ FrieslandCampina

Opdrachtgever

FrieslandCampina

Doelgroep basismodule

Alle mensen die werken met persoons- en/of klantgegevens, bijvoorbeeld:
– HR employees
– Consumer services
– IT
– Procurement
– Sales
– Marketing

Algemeen opleidingsdoel

Na de e-learning kun je het privacyreglement van FrieslandCampina toepassen in je werk. Je kunt het begrip privacy in relatie tot jouw dagelijkse werk uitleggen en past de gouden privacy regels en privacy beslisboom toe bij het werken met persoons- en/of klantgegevens. Bij twijfelgevallen communiceer je met een Local Privacy Officer.

Resultaat

Inmiddels heb ik de e-learning ook in het Nederlands mogen ontwikkelen. Zie een introfilmpje ter illustratie hieronder.