Blended leertraject ‘Aan de slag met veiligheid!’

Opdrachtgever

FrieslandCampina Domo Borculo

Oplossing

In samenwerking met inhoudsdeskundigen hebben we een blended leertraject samengesteld. Het startpunt van het leertraject was het bijstellen van het kwalificatieprofiel van een operator. Om er zeker van te zijn dat het leertraject intern en extern consistent is en aansluit bij de behoefte van de doelgroep en de strategische doelstellingen (beleidspijlers) van de organisatie hebben we een ontwerp samengesteld. In het ontwerp worden onder andere de doelgroep geanalyseerd en de leerdoelen vastgesteld.

Vraag

Een korte toelichting op mijn tweede grote opdracht als zelfstandig opleidingskundige

De tweede opdracht die ik als zelfstandig opleidingskundige heb uitgevoerd is het ontwerp en de ontwikkeling van het blended leertraject ‘Aan de slag met veiligheid!’ voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie.

Resultaat

Na een intensieve periode van ontwikkelen, bijschaven en testen hebben we een prachtig eindresultaat neergezet dat door nieuwe en bestaande medewerkers gebruikt gaat worden ter bevordering van de veiligheid op de werkvloer. We hebben een werkboek ontwikkeld met praktijkopdrachten die eveneens informeel en afdelingsoverstijgend leren stimuleren.Voor het werkboek hebben we ook een antwoordenboek ontwikkeld zodat de praktijkopleider het werkboek snel en efficiënt kan beoordelen alvorens de cursist gaat deelnemen aan het assessment (praktijktoets). Tijdens de praktijktoets toetsen we of de cursist het vereiste (veiligheids)gedrag laat zien. We toetsen dit aan de hand van het kwalificatieprofiel en vastgestelde beoordelingscriteria. Simulaties en casuïstiek zijn ook onderdeel van het assessment.

Het algemene opleidingsdoel van het leertraject is:
Medewerkers zijn op de hoogte van veiligheidsmaatregelen en veiligheidsrichtlijnen en handelen daar naar. Van belang is dat elke medewerker de risico’s van zijn werkplek kan beschrijven.

Het doel van het leertraject voor de organisatie is:
Medewerkers zijn zich bewust van gevaren en nemen tijdens hun werk alleen aanvaardbare risico’s. Dit resulteert in een verhoging van het aantal geconstateerde en opgeloste veiligheidsmeldingen en een verlaging van het aantal ongevallen (Lost Time Accidents /Medical Treatment Accidents). Tegemoetkomen aan de belangrijkste beleidspijler, namelijk: ’Veiligheid’.

Samenwerken met Joep:
Ik heb Joep leren kennen als een heel fijne collega. Het was een leuke ervaring voor mij om met hem te mogen werken. Joep kwam op mij over als iemand met veel kennis over hoe je iemand moet opleiden, en doet dat op een manier die mij erg heeft aangesproken. Joep, heeft de eigenschap om op een leuke manier zijn kennis over te dragen en ik kon altijd bij hem terecht voor al mijn vragen.

Henk Klein Haneveld

Mentor, Afdeling verpakking

Ik heb mogen samenwerken met Joep bij FrieslandCampina Domo Borculo. Joep is een fijne collega, een echte teamplayer die met veel enthousiasme en overtuiging projecten opstart en afrond. Joep is sterk in zijn communicatie en weet op de juiste momenten met adviezen en tips te komen zodat uiteindelijk doelen worden behaald en groepsleden het beste uit zichzelf halen.
 
In Borculo heeft Joep een aantal e-learning modules gebouwd waaraan kwaliteit altijd is terug te zien en tevens voldoende en de juiste didactische werkvormen worden gebruikt. Joep heeft verstand van opleidingskunde en weet de opleidingskundige rol in dagelijkse gang van zaken goed weg te zetten. Kortom een prettige, bevlogen collega met oog voor kwaliteit en veel kennis over zijn vakgebied!

Marjolein Eenink

HR medewerker, FrieslandCampina Domo Borculo

Als opleidingscoördinator van FrieslandCampina Domo Borculo hecht ik veel waarde aan de effectiviteit van leren. Het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een leerinterventie is het bepalen van de leerdoelen en de analyse van de doelgroep. Dit dient als basis voor het bepalen van de inhoud en de evaluatie van de training. Ik hanteer het standpunt dat voor elke leerinterventie de ontwerpfase een stap is die niet kan worden overgeslagen.
 
M.b.t. het ontwikkelen van e-learning modules voor FrieslandCampina hanteert Joep dezelfde principes. Vanuit het ADDIE model werkt Joep toe naar het eindproduct. Hierdoor is Joep in staat om kwalitatieve e-learning modules te ontwikkelen. E-learning en geen e-reading, gericht op leerdoelen en afgestemd op de doelgroep. Joep is geïnteresseerd in het vakgebied HRD en hij houdt zich goed op de hoogte van ontwikkelingen. Joep staat open voor het geven en ontvangen van feedback en is professioneel in de communicatie. Hierdoor is Joep in staat om met veel mensen samen te werken.

Johan te Morsche

Opleidingscoördinator, FrieslandCampina Domo Borculo

Hieronder kunt u een overzicht van de onderwerpen in het leertraject zien: