Blended cursus en online leeromgeving Betonvereniging

Opdrachtgever

Betonvereniging

Oplossing

In verschillende sessies hebben we gewerkt aan een blended cursus ‘Basiskennis Betontechnologie’ en de keuze en het inrichten van een nieuwe online leeromgeving. We hebben aan verschillende doelen en resultaten gewerkt die we hier niet beschrijven.

Vraag

Inspiratiesessie en workshops blended learning. Advies, keuze en inrichten online leeromgeving.

Resultaat

Inmiddels is de nieuwe cursus in de nieuwe online leeromgeving al uitgevoerd, geëvalueerd en zal deze in 2019 opnieuw blended worden gegeven door de docenten. De doelen en resultaten zijn ruimschoots behaald. Hieronder ziet u slechts enkele schermafbeeldingen over het project en de werksessies.

Cursisten bij de Betonvereniging hebben niet allemaal dezelfde basiskennis. Dat zien we terug in de verschillende slagingspercentages. Bij toeval kwam ik zo’n twee jaar geleden de term blended learning tegen. Het leek mij een goede mogelijkheid om wat te doen aan die ongelijke start van onze cursisten.
 
Een bevriende opleider adviseerde mij eens met Joep Nijland te gaan praten. Dat bleek een gouden tip! Samen bereidden we een inspiratiesessie voor met een aantal van onze docenten. Met als casus onze cursus Basiskennis Beton Technologie verkenden we de mogelijkheden om deze cursus te verrijken met allerhande lesmethoden, videomateriaal en digitale instructies. Gaande het vervolgtraject hebben we ook onderzocht welke online leeromgevingen geschikt zouden kunnen zijn voor ons aanbod aan opleidingen. Dat alles heeft mij geleerd dat er ook bij cursorisch onderwijs vele wegen zijn die naar Rome leiden.
 
Uiteindelijk durfden we het aan om afgelopen najaar (2018) een blended versie van onze cursus te draaien, gelijktijdig op drie locaties en met evenzovele docenten. Die docenten moesten natuurlijk eerst nog door Joep worden getraind, opdat alle cursisten dezelfde kans zouden krijgen. Daartoe verzorgde Joep vlak voor de start van de cursus nog een gezamenlijke training, waarna iedereen enthousiast aan de slag ging. Joep heeft het gehele proces op een prettige en proactieve manier begeleid.

Henk Wapperom

Programmamanager opleidingen en cursussen, Betonvereniging